آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) پاکستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,364 3,935,815,188 Rls. 43,572 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 23,250 1,356,294,862 Rls. 12,322 $
مجموع کل
5,292,110,050 ريال
مجموع کل
55,894 دلار
[1]