آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 20,838,306 628,631,622,964 Rls. 6,477,506 $
2 1 1398 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,271,830 234,675,219,290 Rls. 2,478,133 $
3 1 1398 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,122,220 102,486,110,251 Rls. 1,089,728 $
4 1 1398 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 352,740 39,617,570,762 Rls. 388,014 $
5 1 1398 اصفهان پاکستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 426,380 17,408,039,761 Rls. 180,763 $
6 1 1398 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 128,700 14,651,126,490 Rls. 141,570 $
7 1 1398 اصفهان پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 368,000 13,367,022,240 Rls. 121,440 $
8 1 1398 اصفهان پاکستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 20,500 9,135,893,000 Rls. 83,000 $
9 1 1398 اصفهان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 200,840 8,137,005,808 Rls. 80,336 $
10 1 1398 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 114,545 5,043,233,078 Rls. 45,818 $
11 1 1398 اصفهان پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 48,750 3,487,874,812 Rls. 38,613 $
12 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان پاکستان 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 36,810 1,476,337,176 Rls. 16,344 $
13 1 1398 اصفهان پاکستان 69073000 ـ ـ مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 130,492 1,432,948,455 Rls. 13,995 $
14 1 1398 اصفهان پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 72,943 616,862,126 Rls. 6,426 $
15 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان پاکستان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 8,660 347,315,005 Rls. 3,845 $
مجموع کل
1,080,514,181,218 ريال
مجموع کل
11,165,530 دلار
[1]