آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 22,972 12,263,316,879 Rls. 136,686 $
2 1 1398 اصفهان لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,000 216,789,600 Rls. 2,400 $
مجموع کل
12,480,106,479 ريال
مجموع کل
139,086 دلار
[1]