آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 205,800 23,583,910,231 Rls. 226,380 $
مجموع کل
23,583,910,231 ريال
مجموع کل
226,380 دلار
[1]