آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 10,243 1,486,178,642 Rls. 16,453 $
2 1 1398 اصفهان سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,753 876,733,274 Rls. 9,706 $
3 1 1398 اصفهان سوئد 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,472 91,132,080 Rls. 1,009 $
مجموع کل
2,454,043,996 ريال
مجموع کل
27,168 دلار
[1]