آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,000 2,641,704,000 Rls. 24,000 $
مجموع کل
2,641,704,000 ريال
مجموع کل
24,000 دلار
[1]