آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 156,990 6,296,653,932 Rls. 69,708 $
2 1 1398 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 694,890 4,838,009,060 Rls. 48,641 $
3 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 75,875 3,036,293,352 Rls. 31,654 $
4 1 1398 اصفهان ترکمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 96,250 649,639,042 Rls. 5,902 $
5 1 1398 اصفهان ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,490 262,409,264 Rls. 2,384 $
6 1 1398 اصفهان ترکمنستان 84283290 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع سطلي )bucket(که درجاي ديگرمذکورنباشد 400 11,007,100 Rls. 100 $
مجموع کل
15,094,011,750 ريال
مجموع کل
158,390 دلار
[1]