آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 21,290 2,307,725,292 Rls. 25,548 $
2 1 1398 اصفهان ايتاليا 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 97,050 876,642,945 Rls. 9,705 $
مجموع کل
3,184,368,237 ريال
مجموع کل
35,253 دلار
[1]