آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان اندونزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,365 3,744,530,128 Rls. 41,736 $
مجموع کل
3,744,530,128 ريال
مجموع کل
41,736 دلار
[1]