آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 182,460 26,681,802,326 Rls. 296,085 $
2 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,070 5,000,649,572 Rls. 55,360 $
3 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 21,988 2,823,955,527 Rls. 31,263 $
4 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 3,458 780,894,205 Rls. 8,645 $
5 1 1398 اصفهان امارات متحده عربي 69074010 ـ ـ ـ نقاشی شده، صنایع دستی 1,780 400,218,156 Rls. 3,636 $
مجموع کل
35,687,519,786 ريال
مجموع کل
394,990 دلار
[1]