آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 598,710 65,275,980,863 Rls. 722,647 $
مجموع کل
65,275,980,863 ريال
مجموع کل
722,647 دلار
[1]