آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه گرجستان 27132000 قيرنفت 1,823,820 49,119,381,411 Rls. 513,789 $
2 1 1398 ارومیه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 1,275,410 2,497,457,174 Rls. 25,528 $
3 1 1398 ارومیه گرجستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 21,478 304,896,670 Rls. 2,770 $
4 1 1398 ارومیه گرجستان 28011000 کلر 38,000 265,422,524 Rls. 2,546 $
مجموع کل
52,187,157,779 ريال
مجموع کل
544,633 دلار
[1]