آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 3,874,499,200 Rls. 35,200 $
مجموع کل
3,874,499,200 ريال
مجموع کل
35,200 دلار
[1]