آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 278,955 30,613,960,919 Rls. 311,580 $
2 1 1398 ارومیه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 230,499 30,350,227,362 Rls. 305,830 $
3 1 1398 ارومیه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 247,158 24,998,672,864 Rls. 257,445 $
4 1 1398 ارومیه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 131,687 24,754,314,426 Rls. 263,374 $
5 1 1398 ارومیه عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 19,117 21,042,273,070 Rls. 191,170 $
6 1 1398 ارومیه عراق 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 14,130 11,923,428,000 Rls. 132,000 $
7 1 1398 ارومیه عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 109,848 11,305,037,474 Rls. 113,385 $
8 1 1398 ارومیه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 53,232 8,905,810,893 Rls. 90,274 $
9 1 1398 ارومیه عراق 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 705,850 8,402,498,738 Rls. 91,054 $
10 1 1398 ارومیه عراق 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 35,500 4,824,998,736 Rls. 52,152 $
11 1 1398 ارومیه عراق 31051090 سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور 312,340 4,620,980,292 Rls. 51,505 $
12 1 1398 ارومیه عراق 04031090 ماست 92,184 4,498,396,748 Rls. 47,492 $
13 1 1398 ارومیه عراق 24022000 سيگار حاوي توتون 3,700 3,500,257,800 Rls. 31,800 $
14 1 1398 ارومیه عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,700 2,443,576,200 Rls. 22,200 $
15 1 1398 ارومیه عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 48,944 2,246,866,003 Rls. 24,874 $
16 1 1398 ارومیه عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 72,570 2,118,278,088 Rls. 20,529 $
17 1 1398 ارومیه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 1,777,880 1,418,433,492 Rls. 14,189 $
18 1 1398 ارومیه عراق 62044200 پيرا هن بلند زنانه يا دخترانه ا ز پنبه. 350 1,273,521,470 Rls. 11,570 $
19 1 1398 ارومیه عراق 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,868 1,133,387,960 Rls. 12,633 $
20 1 1398 ارومیه عراق 04090000 عسل طبيعي 2,677 1,080,575,636 Rls. 9,817 $
21 1 1398 ارومیه عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 510 959,819,120 Rls. 8,720 $
22 1 1398 ارومیه عراق 85287290 ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 45 660,426,000 Rls. 6,000 $
23 1 1398 ارومیه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,496 511,337,376 Rls. 5,472 $
24 1 1398 ارومیه عراق 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 21,600 292,348,576 Rls. 2,656 $
25 1 1398 ارومیه عراق 82041190 آچارهاي دستي داراي دهانه غيرثابت . 120 241,936,058 Rls. 2,198 $
26 1 1398 ارومیه عراق 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 13 181,397,008 Rls. 1,648 $
27 1 1398 ارومیه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 736 146,332,980 Rls. 1,620 $
28 1 1398 ارومیه عراق 96091000 مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت 65 129,773,709 Rls. 1,179 $
29 1 1398 ارومیه عراق 33071000 فرآورده ها براي قبل از اصلاح، حين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 115 104,567,450 Rls. 950 $
مجموع کل
204,683,434,448 ريال
مجموع کل
2,085,316 دلار
[1]