آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 90,350 5,105,910,678 Rls. 56,102 $
مجموع کل
5,105,910,678 ريال
مجموع کل
56,102 دلار
[1]