آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 9,656,298 171,076,864,315 Rls. 1,765,473 $
2 1 1398 ارومیه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 396,090 53,855,312,004 Rls. 578,226 $
3 1 1398 ارومیه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,355,200 42,370,064,212 Rls. 431,915 $
4 1 1398 ارومیه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 390,760 39,891,769,600 Rls. 407,956 $
5 1 1398 ارومیه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 426,880 25,073,175,632 Rls. 272,288 $
6 1 1398 ارومیه ترکيه 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 391,600 23,151,230,620 Rls. 245,860 $
7 1 1398 ارومیه ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 110,815 17,731,760,273 Rls. 188,386 $
8 1 1398 ارومیه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 287,990 13,503,977,410 Rls. 143,995 $
9 1 1398 ارومیه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 13,127,767,200 Rls. 129,600 $
10 1 1398 ارومیه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 172,185 11,602,863,282 Rls. 118,509 $
11 1 1398 ارومیه ترکيه 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 67,999 9,364,331,362 Rls. 102,174 $
12 1 1398 ارومیه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 64,000 9,206,745,600 Rls. 102,400 $
13 1 1398 ارومیه ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 118,107 3,638,865,850 Rls. 37,444 $
14 1 1398 ارومیه ترکيه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 46,300 2,141,791,700 Rls. 23,150 $
15 1 1398 ارومیه ترکيه 08131000 زردآلو، خشک کرده 10,000 2,077,567,000 Rls. 23,000 $
16 1 1398 ارومیه ترکيه 08132000 آلو، خشک کرده 10,000 2,077,567,000 Rls. 23,000 $
17 1 1398 ارومیه ترکيه 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 14,720 1,917,843,776 Rls. 21,344 $
18 1 1398 ارومیه ترکيه 07032000 سير 19,341 1,914,660,010 Rls. 20,695 $
19 1 1398 ارومیه ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 13,799 589,577,383 Rls. 6,527 $
مجموع کل
444,313,734,229 ريال
مجموع کل
4,641,942 دلار
[1]