آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 165,010 6,068,452,908 Rls. 55,132 $
2 1 1398 ارومیه ترکمنستان 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي (wood stok) 25,050 1,375,392,270 Rls. 12,496 $
مجموع کل
7,443,845,178 ريال
مجموع کل
67,628 دلار
[1]