آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه بلغارستان 08071100 هندوا نه، تازه 89,540 2,690,438,812 Rls. 29,803 $
2 1 1398 ارومیه بلغارستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 22,000 2,171,199,800 Rls. 24,200 $
مجموع کل
4,861,638,612 ريال
مجموع کل
54,003 دلار
[1]