آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 22,800 3,312,696,816 Rls. 36,674 $
2 1 1398 ارومیه افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 18,926 2,719,964,481 Rls. 24,711 $
3 1 1398 ارومیه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 47,920 1,360,807,773 Rls. 12,363 $
4 1 1398 ارومیه افغانستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 20,056 900,760,788 Rls. 9,972 $
5 1 1398 ارومیه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 3,679 445,457,337 Rls. 4,047 $
مجموع کل
8,739,687,195 ريال
مجموع کل
87,767 دلار
[1]