آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه ارمنستان 27132000 قيرنفت 316,400 7,202,896,372 Rls. 77,854 $
مجموع کل
7,202,896,372 ريال
مجموع کل
77,854 دلار
[1]