آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه آذربايجان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 200,270 2,524,445,809 Rls. 25,834 $
2 1 1398 ارومیه آذربايجان 83030000 گاوصندوق، صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند، ازفلزمعمولي. 8,500 1,525,584,060 Rls. 13,860 $
3 1 1398 ارومیه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 94,150 721,871,000 Rls. 6,617 $
مجموع کل
4,771,900,869 ريال
مجموع کل
46,311 دلار
[1]