آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (اردبیل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اردبیل ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 364,000 31,649,153,200 Rls. 338,046 $
مجموع کل
31,649,153,200 ريال
مجموع کل
338,046 دلار
[1]