آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبیل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اردبیل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 85,529 8,370,720,181 Rls. 85,529 $
2 1 1398 اردبیل عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 113,300 7,702,036,506 Rls. 75,344 $
3 1 1398 اردبیل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 6,500 1,395,149,925 Rls. 12,675 $
4 1 1398 اردبیل عراق 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,140 644,995,742 Rls. 6,972 $
5 1 1398 اردبیل عراق 52079000 نخ از پنبه (غير ازنخ دوخت)، آماده شده براي خرده فروشي، داراي کمتراز85% وزني پنبه 300 68,410,040 Rls. 739 $
6 1 1398 اردبیل عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 366 41,600,700 Rls. 450 $
مجموع کل
18,222,913,094 ريال
مجموع کل
181,709 دلار
[1]