آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 319,305 157,578,428,790 Rls. 1,619,280 $
2 1 1398 اراک عراق 27101210 بنزين 2,221,621 112,085,773,545 Rls. 1,054,427 $
3 1 1398 اراک عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 637,623 65,740,328,347 Rls. 660,773 $
4 1 1398 اراک عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 840,760 43,749,139,922 Rls. 450,135 $
5 1 1398 اراک عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 861,126 37,429,718,967 Rls. 396,405 $
6 1 1398 اراک عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 162,818 33,181,044,986 Rls. 333,796 $
7 1 1398 اراک عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 173,059 12,832,589,129 Rls. 136,019 $
8 1 1398 اراک عراق 84335119 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 21,471 7,994,116,500 Rls. 88,500 $
9 1 1398 اراک عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 240,110 6,320,804,937 Rls. 66,279 $
10 1 1398 اراک عراق 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 67,500 5,975,263,350 Rls. 66,150 $
11 1 1398 اراک عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 19,650 5,969,590,614 Rls. 54,234 $
12 1 1398 اراک عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 124,505 5,173,412,817 Rls. 57,273 $
13 1 1398 اراک عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 46,940 5,166,732,740 Rls. 46,940 $
14 1 1398 اراک عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 25,040 2,542,418,930 Rls. 28,295 $
15 1 1398 اراک عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 9,175 1,445,957,914 Rls. 15,048 $
16 1 1398 اراک عراق 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 34,522 1,166,100,760 Rls. 11,922 $
17 1 1398 اراک عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 5,279 1,132,389,785 Rls. 10,559 $
18 1 1398 اراک عراق 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 4,920 444,418,680 Rls. 4,920 $
19 1 1398 اراک عراق 70071990 ساير شيشه هاي ا يمني آب دا ده غير مذکور در جاي ديگر 15,332 432,856,568 Rls. 4,800 $
20 1 1398 اراک عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,600 96,312,125 Rls. 875 $
21 1 1398 اراک عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 960 43,357,920 Rls. 480 $
مجموع کل
506,500,757,326 ريال
مجموع کل
5,107,110 دلار
[1]