آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,030 2,905,883,930 Rls. 32,170 $
مجموع کل
2,905,883,930 ريال
مجموع کل
32,170 دلار
[1]