آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 26,220,200 1,331,418,212,650 Rls. 13,544,052 $
2 1 1398 اراک افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 549,110 21,328,239,591 Rls. 236,117 $
3 1 1398 اراک افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 124,845 18,543,617,245 Rls. 174,783 $
4 1 1398 اراک افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 439,390 15,116,829,137 Rls. 167,353 $
5 1 1398 اراک افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 190,624 5,928,342,274 Rls. 58,533 $
6 1 1398 اراک افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 90,240 4,372,410,000 Rls. 45,120 $
7 1 1398 اراک افغانستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 100,810 3,328,877,253 Rls. 30,243 $
8 1 1398 اراک افغانستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 17,760 3,111,823,728 Rls. 34,632 $
9 1 1398 اراک افغانستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 25,920 998,564,112 Rls. 9,072 $
10 1 1398 اراک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 22,680 713,261,052 Rls. 7,938 $
11 1 1398 اراک افغانستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 6,480 249,641,028 Rls. 2,268 $
12 1 1398 اراک افغانستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 6,480 249,641,028 Rls. 2,268 $
13 1 1398 اراک افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 6,480 249,641,028 Rls. 2,268 $
مجموع کل
1,405,609,100,126 ريال
مجموع کل
14,314,647 دلار
[1]