آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 135,000 15,006,190,950 Rls. 152,550 $
2 1 1398 اراک ازبکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,080 12,625,793,528 Rls. 120,118 $
3 1 1398 اراک ازبکستان 29153200 استات وينيل 48,020 4,222,086,421 Rls. 47,059 $
4 1 1398 اراک ازبکستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 45,000 4,038,410,700 Rls. 43,650 $
مجموع کل
35,892,481,599 ريال
مجموع کل
363,377 دلار
[1]