آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک ارمنستان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 247,500 21,909,298,950 Rls. 242,550 $
مجموع کل
21,909,298,950 ريال
مجموع کل
242,550 دلار
[1]