آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 180,000 20,882,620,350 Rls. 203,400 $
2 1 1398 اراک آذربايجان 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 112,500 9,958,772,250 Rls. 110,250 $
مجموع کل
30,841,392,600 ريال
مجموع کل
313,650 دلار
[1]