آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 214,860 15,013,917,674 Rls. 163,827 $
2 1 1398 آستارا گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 480,950 14,859,989,778 Rls. 152,255 $
3 1 1398 آستارا گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 133,595 8,307,694,947 Rls. 91,972 $
4 1 1398 آستارا گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 171,105 5,598,856,090 Rls. 57,952 $
5 1 1398 آستارا گرجستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 91,851 5,233,297,078 Rls. 57,973 $
6 1 1398 آستارا گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 82,310 4,420,602,558 Rls. 47,781 $
7 1 1398 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 21,925 3,619,904,977 Rls. 32,887 $
8 1 1398 آستارا گرجستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 79,400 2,978,850,085 Rls. 32,978 $
9 1 1398 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 53,509 1,825,932,580 Rls. 20,070 $
10 1 1398 آستارا گرجستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 168,308 1,688,163,120 Rls. 18,349 $
11 1 1398 آستارا گرجستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 30,849 1,623,761,183 Rls. 17,893 $
12 1 1398 آستارا گرجستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 5,250 1,507,279,200 Rls. 16,800 $
13 1 1398 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 500,000 1,210,781,000 Rls. 11,000 $
14 1 1398 آستارا گرجستان 22029990 --- ساير 18,764 1,181,491,867 Rls. 12,770 $
15 1 1398 آستارا گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 5,100 1,038,051,960 Rls. 11,220 $
16 1 1398 آستارا گرجستان 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 5,000 1,017,698,000 Rls. 11,000 $
17 1 1398 آستارا گرجستان 84279010 دستگاه بالابردن وجابجا كردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن مخصوص نگهداري 3,300 888,218,100 Rls. 9,900 $
18 1 1398 آستارا گرجستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 2,000 831,026,800 Rls. 9,200 $
19 1 1398 آستارا گرجستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 20,780 692,127,158 Rls. 7,481 $
20 1 1398 آستارا گرجستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 3,000 538,314,000 Rls. 6,000 $
21 1 1398 آستارا گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 15,010 520,043,678 Rls. 5,621 $
22 1 1398 آستارا گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,000 412,707,400 Rls. 4,600 $
23 1 1398 آستارا گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 50,000 385,248,500 Rls. 3,500 $
24 1 1398 آستارا گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,309 354,721,983 Rls. 3,927 $
25 1 1398 آستارا گرجستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 10,079 332,854,704 Rls. 3,024 $
26 1 1398 آستارا گرجستان 82052000 چکش وپتک. 1,203 323,795,871 Rls. 3,609 $
27 1 1398 آستارا گرجستان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,581 317,958,080 Rls. 3,520 $
28 1 1398 آستارا گرجستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 747 202,427,289 Rls. 2,241 $
29 1 1398 آستارا گرجستان 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 109 196,323,196 Rls. 2,122 $
30 1 1398 آستارا گرجستان 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 436 157,533,776 Rls. 1,744 $
31 1 1398 آستارا گرجستان 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 804 145,249,032 Rls. 1,608 $
32 1 1398 آستارا گرجستان 52093100 ساده باف 473 143,532,781 Rls. 1,589 $
33 1 1398 آستارا گرجستان 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 338 117,156,713 Rls. 1,297 $
34 1 1398 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 23,280 98,152,586 Rls. 1,094 $
35 1 1398 آستارا گرجستان 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20 87,707,064 Rls. 948 $
36 1 1398 آستارا گرجستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 223 60,430,101 Rls. 669 $
37 1 1398 آستارا گرجستان 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,820 49,319,634 Rls. 546 $
38 1 1398 آستارا گرجستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,455 49,229,305 Rls. 548 $
39 1 1398 آستارا گرجستان 83030000 گاوصندوق، صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند، ازفلزمعمولي. 485 46,814,108 Rls. 506 $
40 1 1398 آستارا گرجستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 120 41,818,136 Rls. 452 $
41 1 1398 آستارا گرجستان 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 980 31,733,674 Rls. 343 $
42 1 1398 آستارا گرجستان 68099000 سايراشياء ساخته شده ا زگچ يا ا زترکيباتي که ا ساس آن ها گچ باشد، که در جاي ديگر گفته نشده 8,180 18,751,017 Rls. 204 $
43 1 1398 آستارا گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 22 12,212,376 Rls. 132 $
44 1 1398 آستارا گرجستان 07032000 سير 478 10,760,776 Rls. 120 $
45 1 1398 آستارا گرجستان 28391920 سيليکات سديم مايع 590 4,348,346 Rls. 47 $
46 1 1398 آستارا گرجستان 82119100 کارد سرميزبا تيغه ثابت. 0 2,220,432 Rls. 24 $
47 1 1398 آستارا گرجستان 83061000 زنگ، زنگ ا خبار، زنگ صفحه ا ي چکشي واشياء همانند غير برقي از فلز معمولي. 0 832,662 Rls. 9 $
مجموع کل
78,199,841,375 ريال
مجموع کل
833,351 دلار
[1]