آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا يونان 08071100 هندوا نه، تازه 96,200 5,255,129,392 Rls. 55,933 $
مجموع کل
5,255,129,392 ريال
مجموع کل
55,933 دلار
[1]