آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 147,910 3,981,101,187 Rls. 44,373 $
مجموع کل
3,981,101,187 ريال
مجموع کل
44,373 دلار
[1]