آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 79,250 6,404,509,148 Rls. 71,077 $
2 1 1398 آستارا قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 31,640 2,450,568,969 Rls. 25,053 $
3 1 1398 آستارا قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 17,000 2,014,895,300 Rls. 22,306 $
4 1 1398 آستارا قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 32,500 2,008,209,134 Rls. 19,947 $
5 1 1398 آستارا قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 22,400 1,623,243,868 Rls. 16,734 $
6 1 1398 آستارا قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 32,050 1,482,600,950 Rls. 16,025 $
7 1 1398 آستارا قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 5,340 494,046,120 Rls. 5,340 $
8 1 1398 آستارا قزاقستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 838 310,120,336 Rls. 3,352 $
9 1 1398 آستارا قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 6,800 256,918,080 Rls. 2,859 $
10 1 1398 آستارا قزاقستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 800 148,028,800 Rls. 1,600 $
11 1 1398 آستارا قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 2,250 75,972,590 Rls. 843 $
12 1 1398 آستارا قزاقستان 20092100 آب گريپ فروت با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 18 2,220,432 Rls. 24 $
مجموع کل
17,271,333,727 ريال
مجموع کل
185,162 دلار
[1]