آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا روماني 08071100 هندوا نه، تازه 155,100 8,099,968,797 Rls. 85,189 $
2 1 1398 آستارا روماني 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 58,500 1,943,393,224 Rls. 18,778 $
مجموع کل
10,043,362,021 ريال
مجموع کل
103,967 دلار
[1]