آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 24,008 6,505,765,567 Rls. 72,023 $
مجموع کل
6,505,765,567 ريال
مجموع کل
72,023 دلار
[1]