آمار کل " صادرات به" کشور (استوني) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا استوني 08071100 هندوا نه، تازه 37,900 2,026,897,378 Rls. 22,494 $
مجموع کل
2,026,897,378 ريال
مجموع کل
22,494 دلار
[1]