آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا آذربايجان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 1,931,132 29,296,978,760 Rls. 289,670 $
2 1 1398 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 214,019 27,442,193,909 Rls. 284,550 $
3 1 1398 آستارا آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 377,500 26,662,971,875 Rls. 295,750 $
4 1 1398 آستارا آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 243,016 25,088,730,758 Rls. 268,125 $
5 1 1398 آستارا آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 136,025 25,040,822,764 Rls. 261,693 $
6 1 1398 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 771,592 23,661,199,310 Rls. 241,157 $
7 1 1398 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 268,468 22,177,550,306 Rls. 231,020 $
8 1 1398 آستارا آذربايجان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,077,181 19,417,831,896 Rls. 201,959 $
9 1 1398 آستارا آذربايجان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 347,000 19,097,318,500 Rls. 173,500 $
10 1 1398 آستارا آذربايجان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 186,037 19,083,743,513 Rls. 195,332 $
11 1 1398 آستارا آذربايجان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 525,210 18,369,058,704 Rls. 194,733 $
12 1 1398 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 296,582 17,599,334,571 Rls. 181,705 $
13 1 1398 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 447,550 14,545,880,059 Rls. 154,872 $
14 1 1398 آستارا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 73,694 13,027,981,900 Rls. 144,033 $
15 1 1398 آستارا آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 18,900 9,352,444,630 Rls. 103,110 $
16 1 1398 آستارا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 35,737 9,104,215,417 Rls. 100,451 $
17 1 1398 آستارا آذربايجان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 134,102 9,084,929,504 Rls. 100,576 $
18 1 1398 آستارا آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 88,323 9,045,039,144 Rls. 95,294 $
19 1 1398 آستارا آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 121,300 8,501,922,270 Rls. 90,159 $
20 1 1398 آستارا آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 258,723 8,488,989,932 Rls. 86,503 $
21 1 1398 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 40,862 8,001,700,695 Rls. 88,553 $
22 1 1398 آستارا آذربايجان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 41,750 7,654,597,370 Rls. 85,030 $
23 1 1398 آستارا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 51,000 7,620,880,500 Rls. 76,714 $
24 1 1398 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 42,445 7,610,206,122 Rls. 80,969 $
25 1 1398 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 190,178 7,303,126,600 Rls. 81,400 $
26 1 1398 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 69,518 6,572,987,883 Rls. 66,578 $
27 1 1398 آستارا آذربايجان 95030080 --- سایر 25,560 6,231,961,070 Rls. 64,797 $
28 1 1398 آستارا آذربايجان 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 6,987 6,196,777,158 Rls. 56,298 $
29 1 1398 آستارا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 40,401 5,883,632,805 Rls. 64,101 $
30 1 1398 آستارا آذربايجان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 111,150 5,621,145,862 Rls. 55,772 $
31 1 1398 آستارا آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 29,448 5,430,058,024 Rls. 57,320 $
32 1 1398 آستارا آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 359,120 5,288,656,411 Rls. 53,530 $
33 1 1398 آستارا آذربايجان 38123990 ـ ـ ـ ساير 38,050 5,245,795,773 Rls. 58,172 $
34 1 1398 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 1,131,188 4,820,423,257 Rls. 48,671 $
35 1 1398 آستارا آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 149,250 4,717,301,544 Rls. 47,314 $
36 1 1398 آستارا آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 228,200 4,468,897,180 Rls. 45,795 $
37 1 1398 آستارا آذربايجان 39233010 --- پریفرم (PET) 28,485 4,272,075,652 Rls. 38,812 $
38 1 1398 آستارا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,550 4,012,443,970 Rls. 44,530 $
39 1 1398 آستارا آذربايجان 64021990 ساير کفش هاي ورزشي غير مذکورکه تخت بيروني و رويه آن ها از کائوچو يا پلاستيک باشد 12,494 3,566,410,104 Rls. 37,991 $
40 1 1398 آستارا آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 152,700 3,460,469,650 Rls. 33,594 $
41 1 1398 آستارا آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 168,050 3,273,589,830 Rls. 33,610 $
42 1 1398 آستارا آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 17,970 3,246,424,260 Rls. 35,940 $
43 1 1398 آستارا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 30,500 3,179,487,500 Rls. 30,500 $
44 1 1398 آستارا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 85,290 3,176,143,183 Rls. 33,385 $
45 1 1398 آستارا آذربايجان 08071100 هندوا نه، تازه 55,506 3,102,141,666 Rls. 32,087 $
46 1 1398 آستارا آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,396 3,004,429,532 Rls. 32,474 $
47 1 1398 آستارا آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 6,600 2,984,823,900 Rls. 29,700 $
48 1 1398 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 71,500 2,717,183,760 Rls. 28,440 $
49 1 1398 آستارا آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 277,038 2,684,954,018 Rls. 29,776 $
50 1 1398 آستارا آذربايجان 38085990 سایرمحصولات مشخص شده دریادداشت شماره فرعی (1)به استثنای ددت (ISO) کلوفنوتان((INN)clofenotane )دربسته بندی با وزن خالص حداکثر300گرم به جزتکسافن 19,980 2,403,062,532 Rls. 25,974 $
51 1 1398 آستارا آذربايجان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 25,170 2,382,596,866 Rls. 26,377 $
52 1 1398 آستارا آذربايجان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 52,400 2,290,743,440 Rls. 25,360 $
53 1 1398 آستارا آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 16,433 2,232,146,522 Rls. 23,396 $
54 1 1398 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 29,460 1,993,714,755 Rls. 22,095 $
55 1 1398 آستارا آذربايجان 55132900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره سنتتيک، مخلوط با پنبه... بوزن كمتر از170 گرم درمتر 7,997 1,908,851,382 Rls. 19,992 $
56 1 1398 آستارا آذربايجان 08055020 لیمو تازه 18,000 1,900,786,734 Rls. 21,186 $
57 1 1398 آستارا آذربايجان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 41,850 1,848,076,050 Rls. 20,036 $
58 1 1398 آستارا آذربايجان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 48,800 1,825,481,230 Rls. 18,274 $
59 1 1398 آستارا آذربايجان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 5,335 1,614,054,675 Rls. 16,095 $
60 1 1398 آستارا آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 8,258 1,514,618,386 Rls. 15,868 $
61 1 1398 آستارا آذربايجان 29152100 اسيد استيك 24,260 1,490,157,513 Rls. 16,497 $
62 1 1398 آستارا آذربايجان 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 5,157 1,431,212,752 Rls. 15,470 $
63 1 1398 آستارا آذربايجان 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 23,803 1,388,132,368 Rls. 15,472 $
64 1 1398 آستارا آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 25,600 1,387,453,440 Rls. 15,360 $
65 1 1398 آستارا آذربايجان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 9,058 1,327,659,962 Rls. 12,690 $
66 1 1398 آستارا آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 35,772 1,290,123,923 Rls. 14,307 $
67 1 1398 آستارا آذربايجان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 4,750 1,287,188,250 Rls. 14,250 $
68 1 1398 آستارا آذربايجان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 12,673 1,232,211,103 Rls. 12,758 $
69 1 1398 آستارا آذربايجان 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,658 1,231,428,164 Rls. 11,316 $
70 1 1398 آستارا آذربايجان 68118200 ساير ورقها، پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز و همانند 38,870 1,222,373,816 Rls. 13,604 $
71 1 1398 آستارا آذربايجان 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 6,313 1,154,313,354 Rls. 12,626 $
72 1 1398 آستارا آذربايجان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 4,074 1,130,754,996 Rls. 12,222 $
73 1 1398 آستارا آذربايجان 61169900 دستکش، دستکش يک ا نگشتي و نيم دستکش، كشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي 5,899 1,065,701,542 Rls. 11,798 $
74 1 1398 آستارا آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 212,650 1,063,137,155 Rls. 10,684 $
75 1 1398 آستارا آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 98,140 1,062,431,089 Rls. 11,095 $
76 1 1398 آستارا آذربايجان 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 3,700 1,002,651,900 Rls. 11,100 $
77 1 1398 آستارا آذربايجان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 2,100 993,941,130 Rls. 9,030 $
78 1 1398 آستارا آذربايجان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 18,060 986,056,670 Rls. 10,991 $
79 1 1398 آستارا آذربايجان 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 24,150 937,976,336 Rls. 10,384 $
80 1 1398 آستارا آذربايجان 32041610 گرانول مستربچ 24,000 924,596,400 Rls. 8,400 $
81 1 1398 آستارا آذربايجان 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 12,952 924,246,328 Rls. 10,286 $
82 1 1398 آستارا آذربايجان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 9,428 914,632,948 Rls. 10,093 $
83 1 1398 آستارا آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 12,350 894,546,720 Rls. 9,720 $
84 1 1398 آستارا آذربايجان 15019000 0/چربي‌هاي خوك (همچنين چربي ذوب‌شده خوك (Lard) و چربي‌هاي پرندگان خانگي، غير از آنهايي كه مشمول شماره 09  02 يا شماره 03  15 مي‌گردند. 24,100 825,532,500 Rls. 7,500 $
85 1 1398 آستارا آذربايجان 55121900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، رنگرزي شده يا ازنخ هاي رنگارنگ، باحدا قل 85% وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 2,970 824,335,380 Rls. 8,910 $
86 1 1398 آستارا آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 770,497,000 Rls. 7,000 $
87 1 1398 آستارا آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 4,190 757,687,100 Rls. 8,340 $
88 1 1398 آستارا آذربايجان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,429 748,143,274 Rls. 7,898 $
89 1 1398 آستارا آذربايجان 83059000 اشياء دفترکارا زقبيل گيره نامه، گوشه گيرنامه كاغذ گير و لوازم همانند، همچينين اجزاء و قطعات آن هاا زفلزمعمولي. 13,800 747,924,120 Rls. 8,280 $
90 1 1398 آستارا آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 5,000 740,144,000 Rls. 8,000 $
91 1 1398 آستارا آذربايجان 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 3,880 717,939,680 Rls. 7,760 $
92 1 1398 آستارا آذربايجان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 8,673 713,600,762 Rls. 6,698 $
93 1 1398 آستارا آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,199 712,644,624 Rls. 7,916 $
94 1 1398 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 2,500 677,467,500 Rls. 7,500 $
95 1 1398 آستارا آذربايجان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 3,770 676,481,260 Rls. 7,540 $
96 1 1398 آستارا آذربايجان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 26,160 672,892,500 Rls. 7,500 $
97 1 1398 آستارا آذربايجان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 3,140 639,874,787 Rls. 6,603 $
98 1 1398 آستارا آذربايجان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 28,900 632,732,034 Rls. 6,358 $
99 1 1398 آستارا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,500 628,033,000 Rls. 7,000 $
100 1 1398 آستارا آذربايجان 08132000 آلو، خشک کرده 6,780 622,419,900 Rls. 6,900 $
مجموع کل
555,803,272,853 ريال
مجموع کل
5,808,551 دلار