آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آبادان قطر 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 233,881 8,073,672,736 Rls. 89,381 $
مجموع کل
8,073,672,736 ريال
مجموع کل
89,381 دلار
[1]