آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آبادان عمان 27132000 قيرنفت 111,474 3,803,613,476 Rls. 42,108 $
مجموع کل
3,803,613,476 ريال
مجموع کل
42,108 دلار
[1]