آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 کرمان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 64,979,000,000 Rls. 800,000 $
2 10 1397 کرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,000,000 39,974,586,500 Rls. 476,700 $
3 9 1397 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 9,120,000 19,708,437,600 Rls. 228,000 $
4 11 1397 کرمان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 402,645 17,651,473,142 Rls. 220,246 $
5 9 1397 کرمان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 395,665 15,512,748,928 Rls. 182,524 $
6 10 1397 کرمان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 14,588,700,000 Rls. 175,000 $
7 6 1397 کرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 8,500,000 12,180,000,000 Rls. 290,000 $
8 12 1397 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 4,672,000 9,436,573,405 Rls. 106,995 $
9 10 1397 کرمان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 146,920 7,872,635,765 Rls. 80,365 $
10 10 1397 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,900,000 6,757,592,261 Rls. 70,765 $
11 12 1397 کرمان پاکستان 73261100 گلوله و اشياء همانند براي دستگاه هاي خردكننده 125,190 5,712,448,505 Rls. 62,595 $
12 9 1397 کرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,000,000 5,292,720,000 Rls. 60,000 $
13 10 1397 کرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 64,890 3,345,974,342 Rls. 37,854 $
14 8 1397 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,336,000 3,205,828,192 Rls. 37,408 $
15 9 1397 کرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 43,260 3,136,872,232 Rls. 36,772 $
16 8 1397 کرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 43,260 3,092,966,464 Rls. 35,692 $
17 12 1397 کرمان پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 13,500 2,920,125,600 Rls. 33,075 $
18 12 1397 کرمان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 52,835 2,530,369,283 Rls. 28,901 $
19 11 1397 کرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,000,000 2,369,270,470 Rls. 29,540 $
20 10 1397 کرمان پاکستان 73261100 گلوله و اشياء همانند براي دستگاه هاي خردكننده 46,260 2,102,123,790 Rls. 23,130 $
21 12 1397 کرمان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 2,004,137,600 Rls. 22,700 $
22 9 1397 کرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,000,000 1,935,802,000 Rls. 22,000 $
23 8 1397 کرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 1,000,000 1,491,920,000 Rls. 17,409 $
24 11 1397 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 672,000 1,363,055,004 Rls. 15,006 $
25 7 1397 کرمان پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,225 1,356,024,180 Rls. 32,287 $
26 12 1397 کرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,000,000 1,276,999,430 Rls. 14,770 $
27 6 1397 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 800,000 1,142,400,000 Rls. 27,200 $
28 9 1397 کرمان پاکستان 73261100 گلوله و اشياء همانند براي دستگاه هاي خردكننده 23,800 1,085,089,600 Rls. 11,900 $
29 10 1397 کرمان پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 11,630 839,592,685 Rls. 8,959 $
30 11 1397 کرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,630 809,898,002 Rls. 9,734 $
31 7 1397 کرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,630 769,607,167 Rls. 18,324 $
32 10 1397 کرمان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 101,690 672,502,265 Rls. 8,067 $
33 12 1397 کرمان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 101,890 440,203,968 Rls. 4,986 $
34 10 1397 کرمان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 76,100 412,255,028 Rls. 4,952 $
35 6 1397 کرمان پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 2,462 361,877,460 Rls. 8,616 $
36 9 1397 کرمان پاکستان 04031090 ماست 3,647 321,532,740 Rls. 3,645 $
37 9 1397 کرمان پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,820 192,655,008 Rls. 2,184 $
38 11 1397 کرمان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 26,500 144,107,596 Rls. 1,732 $
مجموع کل
258,990,106,212 ريال
مجموع کل
3,250,033 دلار
[1]