آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 157,000 96,000,611,000 Rls. 1,099,000 $
2 11 1397 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 30,877,264,000 Rls. 368,000 $
3 9 1397 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 29,247,180,800 Rls. 326,800 $
4 7 1397 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,000 22,848,000,000 Rls. 544,000 $
5 11 1397 کرمان عراق 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 2,210 17,862,186,446 Rls. 214,682 $
6 10 1397 کرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 47,780 16,898,875,903 Rls. 185,941 $
7 6 1397 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 16,128,000,000 Rls. 384,000 $
8 6 1397 کرمان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 31,384 12,888,204,000 Rls. 306,862 $
9 12 1397 کرمان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 258,000 12,459,732,288 Rls. 141,126 $
10 8 1397 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,880,000,000 Rls. 140,000 $
11 12 1397 کرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 12,680 4,555,568,874 Rls. 52,518 $
12 6 1397 کرمان عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 21,321 3,581,970,000 Rls. 85,285 $
13 9 1397 کرمان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 16,900 2,745,055,227 Rls. 31,197 $
14 8 1397 کرمان عراق 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 24,750 2,568,570,428 Rls. 29,972 $
15 6 1397 کرمان عراق 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 49,500 2,516,430,000 Rls. 59,915 $
16 6 1397 کرمان عراق 40119090 ک ک ک سایر 14,881 2,499,966,000 Rls. 59,523 $
17 6 1397 کرمان عراق 40117090 ک ک ک سایر 14,295 2,401,644,000 Rls. 57,182 $
18 8 1397 کرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,170 2,286,354,000 Rls. 54,437 $
19 11 1397 کرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,770 2,101,048,898 Rls. 23,998 $
20 6 1397 کرمان عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 19,843 2,041,830,000 Rls. 48,615 $
21 7 1397 کرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 7,160 1,809,150,000 Rls. 43,075 $
22 12 1397 کرمان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 21,817 1,694,165,396 Rls. 18,326 $
23 6 1397 کرمان عراق 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 22,032 1,573,084,800 Rls. 37,454 $
24 9 1397 کرمان عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,630 1,515,006,400 Rls. 18,386 $
25 10 1397 کرمان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 16,710 1,150,942,312 Rls. 12,664 $
26 6 1397 کرمان عراق 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 12,500 959,994,000 Rls. 22,857 $
27 6 1397 کرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,333 895,860,000 Rls. 21,330 $
28 6 1397 کرمان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 44,955 660,828,000 Rls. 15,734 $
29 6 1397 کرمان عراق 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 349,500 499,086,000 Rls. 11,883 $
30 12 1397 کرمان عراق 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 5,350 345,206,080 Rls. 3,910 $
مجموع کل
299,491,814,852 ريال
مجموع کل
4,418,672 دلار
[1]