آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 کرمانشاه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 300,615 44,436,842,176 Rls. 499,139 $
2 6 1397 کرمانشاه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 317,220 22,383,018,000 Rls. 532,929 $
3 7 1397 کرمانشاه پاکستان 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 69,600 16,077,600,000 Rls. 382,800 $
4 11 1397 کرمانشاه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 238,460 11,848,114,458 Rls. 130,437 $
5 12 1397 کرمانشاه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 240,500 11,773,529,560 Rls. 131,553 $
6 11 1397 کرمانشاه پاکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 122,000 9,838,747,340 Rls. 123,220 $
7 10 1397 کرمانشاه پاکستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 124,870 6,483,156,941 Rls. 66,181 $
8 10 1397 کرمانشاه پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 47,530 2,026,680,590 Rls. 21,626 $
9 8 1397 کرمانشاه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 23,100 1,629,936,000 Rls. 38,808 $
مجموع کل
126,497,625,065 ريال
مجموع کل
1,926,693 دلار
[1]