آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,162,050 828,991,938,890 Rls. 9,391,970 $
2 9 1397 کرمانشاه عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 12,920,840 615,340,042,210 Rls. 7,033,228 $
3 11 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,375,090 594,298,170,592 Rls. 6,981,964 $
4 10 1397 کرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 25,003,250 569,506,026,174 Rls. 6,174,800 $
5 9 1397 کرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 22,788,300 496,846,439,430 Rls. 5,629,515 $
6 9 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,963,120 496,697,056,720 Rls. 5,746,460 $
7 11 1397 کرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 22,644,450 474,715,583,309 Rls. 5,592,271 $
8 10 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,742,920 474,293,725,700 Rls. 5,248,560 $
9 7 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,605,820 453,064,920,000 Rls. 10,787,260 $
10 8 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,422,590 449,431,507,650 Rls. 6,643,471 $
11 6 1397 کرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,040,810 378,628,957,500 Rls. 9,014,975 $
12 6 1397 کرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 2,935,802 368,819,052,000 Rls. 8,781,406 $
13 11 1397 کرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,634,456 268,840,640,996 Rls. 3,158,915 $
14 8 1397 کرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 28,649,030 266,340,297,657 Rls. 3,952,641 $
15 9 1397 کرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 21,469,852 254,105,363,955 Rls. 2,930,961 $
16 8 1397 کرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,878,309 253,188,445,890 Rls. 3,593,263 $
17 12 1397 کرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,256,205 252,648,067,509 Rls. 2,868,401 $
18 9 1397 کرمانشاه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,434,750 246,015,475,241 Rls. 2,848,379 $
19 10 1397 کرمانشاه عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 3,670,990 244,130,088,823 Rls. 2,761,276 $
20 12 1397 کرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 11,193,900 243,060,557,151 Rls. 2,764,446 $
21 10 1397 کرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 909,620 237,939,560,020 Rls. 2,623,609 $
22 12 1397 کرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 3,061,865 227,250,681,516 Rls. 2,569,131 $
23 9 1397 کرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,682,304 223,053,148,800 Rls. 2,513,949 $
24 10 1397 کرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,923,433 216,641,107,280 Rls. 2,370,093 $
25 12 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 8,948,595 212,038,082,970 Rls. 2,397,618 $
26 7 1397 کرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 35,496,875 209,043,618,000 Rls. 4,977,229 $
27 12 1397 کرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 684,862 202,181,944,203 Rls. 2,290,366 $
28 11 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,188,995 196,973,441,252 Rls. 2,357,062 $
29 10 1397 کرمانشاه عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,029,830 195,829,148,739 Rls. 2,176,590 $
30 9 1397 کرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,059,382 195,566,002,730 Rls. 2,291,266 $
31 12 1397 کرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 779,409 193,718,330,663 Rls. 2,174,127 $
32 11 1397 کرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 770,891 183,725,172,444 Rls. 2,227,095 $
33 12 1397 کرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,136,640 182,118,955,710 Rls. 2,062,901 $
34 9 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,810,666 179,086,449,147 Rls. 2,060,778 $
35 9 1397 کرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 686,600 178,478,300,250 Rls. 2,055,543 $
36 11 1397 کرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,475,320 174,733,474,383 Rls. 2,079,254 $
37 11 1397 کرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 697,675 171,023,138,744 Rls. 2,007,328 $
38 10 1397 کرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 635,640 170,192,198,380 Rls. 1,901,383 $
39 12 1397 کرمانشاه عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 4,616,304 169,839,989,281 Rls. 1,897,303 $
40 12 1397 کرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,211,330 163,116,240,472 Rls. 1,843,784 $
41 11 1397 کرمانشاه عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 615,470 157,979,724,690 Rls. 1,846,410 $
42 11 1397 کرمانشاه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 5,889,944 156,170,845,670 Rls. 1,867,294 $
43 6 1397 کرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,126,376 155,492,778,000 Rls. 3,702,209 $
44 7 1397 کرمانشاه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,324,601 147,463,428,000 Rls. 3,511,034 $
45 10 1397 کرمانشاه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 755,494 143,105,879,736 Rls. 1,574,974 $
46 8 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 8,193,520 141,233,068,380 Rls. 1,830,697 $
47 10 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 4,297,535 141,130,333,010 Rls. 1,537,918 $
48 11 1397 کرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 484,229 140,783,440,169 Rls. 1,694,801 $
49 8 1397 کرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 730,119 138,783,898,978 Rls. 1,923,427 $
50 12 1397 کرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,127,790 135,895,753,948 Rls. 1,544,762 $
51 8 1397 کرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 662,500 135,728,916,300 Rls. 1,842,737 $
52 11 1397 کرمانشاه عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,751,170 129,879,953,874 Rls. 1,576,053 $
53 12 1397 کرمانشاه عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,613,460 127,281,112,965 Rls. 1,452,114 $
54 11 1397 کرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 715,729 126,627,186,377 Rls. 1,506,581 $
55 10 1397 کرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 466,703 126,605,966,718 Rls. 1,400,109 $
56 12 1397 کرمانشاه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 923,596 126,420,171,428 Rls. 1,440,162 $
57 10 1397 کرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 12,755,808 124,937,352,444 Rls. 1,351,286 $
58 6 1397 کرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 445,018 124,627,062,000 Rls. 2,967,311 $
59 12 1397 کرمانشاه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,726,300 124,312,470,278 Rls. 1,374,191 $
60 11 1397 کرمانشاه عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 1,674,310 124,098,575,229 Rls. 1,506,879 $
61 7 1397 کرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,007,682 123,884,840,100 Rls. 2,949,639 $
62 9 1397 کرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 486,394 122,521,752,561 Rls. 1,409,720 $
63 7 1397 کرمانشاه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,033,758 119,952,126,000 Rls. 2,856,003 $
64 12 1397 کرمانشاه عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 240,550 117,222,409,200 Rls. 1,318,375 $
65 9 1397 کرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,561,670 113,534,325,219 Rls. 1,315,624 $
66 9 1397 کرمانشاه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 542,669 113,313,570,350 Rls. 1,316,230 $
67 11 1397 کرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 387,525 112,130,554,945 Rls. 1,320,429 $
68 7 1397 کرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 6,153,045 110,605,992,000 Rls. 2,633,476 $
69 12 1397 کرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 961,700 108,400,748,836 Rls. 1,234,006 $
70 10 1397 کرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,345,200 107,179,590,217 Rls. 1,129,662 $
71 11 1397 کرمانشاه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 724,050 103,042,041,360 Rls. 1,206,940 $
72 6 1397 کرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 9,916,700 102,859,092,000 Rls. 2,449,026 $
73 9 1397 کرمانشاه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 471,915 101,681,672,197 Rls. 1,171,707 $
74 7 1397 کرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 807,550 101,203,893,000 Rls. 2,409,617 $
75 7 1397 کرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,513,626 98,299,950,000 Rls. 2,340,475 $
76 8 1397 کرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 518,585 97,675,335,075 Rls. 1,398,573 $
77 10 1397 کرمانشاه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 534,912 96,107,133,233 Rls. 1,041,411 $
78 6 1397 کرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 58,098,850 95,948,958,000 Rls. 2,284,499 $
79 12 1397 کرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 590,610 95,180,852,620 Rls. 1,075,015 $
80 6 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,427,595 94,043,250,000 Rls. 2,239,125 $
81 7 1397 کرمانشاه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 245,280 93,503,382,000 Rls. 2,226,271 $
82 11 1397 کرمانشاه عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 885,963 92,102,134,250 Rls. 1,102,140 $
83 10 1397 کرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 626,450 91,769,526,373 Rls. 1,007,995 $
84 7 1397 کرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,731,580 88,036,116,000 Rls. 2,096,098 $
85 11 1397 کرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 568,020 87,168,093,585 Rls. 1,050,689 $
86 9 1397 کرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 337,510 87,100,238,250 Rls. 1,013,605 $
87 10 1397 کرمانشاه عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 318,930 86,886,843,180 Rls. 956,790 $
88 8 1397 کرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 285,935 85,915,529,036 Rls. 1,164,140 $
89 8 1397 کرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,421,105 85,838,870,507 Rls. 1,066,289 $
90 7 1397 کرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 706,890 85,345,680,000 Rls. 2,032,040 $
91 12 1397 کرمانشاه عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 1,081,160 82,744,412,199 Rls. 953,484 $
92 11 1397 کرمانشاه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 1,113,470 81,379,865,769 Rls. 961,651 $
93 6 1397 کرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 644,733 80,439,198,000 Rls. 1,915,219 $
94 12 1397 کرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 264,199 80,136,003,858 Rls. 914,361 $
95 12 1397 کرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 16,913,072 79,544,052,290 Rls. 901,425 $
96 11 1397 کرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 17,636,333 79,442,686,087 Rls. 951,402 $
97 7 1397 کرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 64,319,261 78,916,656,000 Rls. 1,878,968 $
98 7 1397 کرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,214,213 77,914,326,000 Rls. 1,855,103 $
99 8 1397 کرمانشاه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 463,926 77,830,142,404 Rls. 1,098,276 $
100 10 1397 کرمانشاه عراق 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 582,500 77,537,238,901 Rls. 865,512 $
مجموع کل
18,654,408,342,177 ريال
مجموع کل
257,342,529 دلار