آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 کرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 181,000 41,022,024,156 Rls. 513,468 $
2 6 1397 کرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 525,010 25,468,212,000 Rls. 606,386 $
3 8 1397 کرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 104,000 18,644,242,480 Rls. 421,520 $
4 6 1397 کرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 16,800,000,000 Rls. 400,000 $
5 7 1397 کرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 25,000 5,649,000,000 Rls. 134,500 $
مجموع کل
107,583,478,636 ريال
مجموع کل
2,075,874 دلار
[1]