آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (چذابه -مرزبستان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 57,122,370 356,616,632,400 Rls. 8,490,872 $
2 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 30,481,365 180,317,986,310 Rls. 4,579,945 $
3 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 578,372 138,106,791,076 Rls. 1,562,442 $
4 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 13,536,086 131,080,446,000 Rls. 3,120,963 $
5 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 20,141,616 127,404,900,000 Rls. 3,033,450 $
6 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 7,846,587 94,623,984,000 Rls. 2,252,952 $
7 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 151,016 88,625,032,557 Rls. 977,671 $
8 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 11,588,917 86,895,480,000 Rls. 2,068,940 $
9 5 1397 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 499,344 76,274,994,090 Rls. 1,747,709 $
10 4 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,958,606 72,239,515,430 Rls. 1,668,556 $
11 5 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 6,274,511 69,656,684,000 Rls. 1,624,107 $
12 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 309,957 68,848,653,393 Rls. 782,734 $
13 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 370,377 67,758,036,245 Rls. 739,961 $
14 5 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پياز و موسير 9,195,607 66,459,539,610 Rls. 1,539,671 $
15 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 499,273 65,194,626,000 Rls. 1,552,253 $
16 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 281,930 63,568,865,917 Rls. 768,249 $
17 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 386,879 63,042,294,649 Rls. 695,882 $
18 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 314,151 61,456,778,018 Rls. 691,630 $
19 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 618,298 61,444,464,563 Rls. 702,946 $
20 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 216,146 55,185,764,439 Rls. 596,184 $
21 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 334,622 54,468,389,256 Rls. 621,438 $
22 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,606,069 53,989,014,175 Rls. 666,347 $
23 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 410,324 52,670,646,000 Rls. 1,254,063 $
24 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پياز و موسير 1,984,708 52,607,588,318 Rls. 588,840 $
25 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پياز و موسير 8,294,805 51,996,336,000 Rls. 1,238,008 $
26 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 479,976 51,712,659,481 Rls. 622,051 $
27 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 321,623 51,612,739,146 Rls. 576,168 $
28 3 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 359,461 51,232,752,470 Rls. 1,215,859 $
29 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پياز و موسير 2,793,690 50,712,179,741 Rls. 613,609 $
30 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 375,948 49,800,563,942 Rls. 559,431 $
31 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 259,289 48,489,508,837 Rls. 551,311 $
32 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,942,834 47,348,926,946 Rls. 1,171,424 $
33 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 213,229 46,207,308,558 Rls. 533,323 $
34 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 94,964 46,049,304,465 Rls. 472,635 $
35 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 770,014 45,021,900,000 Rls. 1,071,950 $
36 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 85,852 43,061,252,040 Rls. 465,169 $
37 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 174,884 42,554,254,765 Rls. 455,773 $
38 8 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 264,650 42,147,773,075 Rls. 485,796 $
39 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 868,100 41,573,592,350 Rls. 457,688 $
40 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 148,297 40,689,961,863 Rls. 430,949 $
41 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,238,255 39,858,765,732 Rls. 488,883 $
42 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 260,247 39,756,027,871 Rls. 466,516 $
43 4 1397 چذابه -مرزبستان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 140,306 38,820,036,450 Rls. 914,317 $
44 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,124,562 38,621,466,888 Rls. 427,367 $
45 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,442,742 38,026,985,250 Rls. 434,423 $
46 5 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 2,689,478 37,503,348,510 Rls. 869,604 $
47 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 64,887 36,965,573,679 Rls. 432,662 $
48 5 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,696,971 35,962,208,820 Rls. 837,886 $
49 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 262,408 35,656,920,633 Rls. 919,430 $
50 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 137,806 35,144,873,201 Rls. 423,346 $
51 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 6,693,169 33,865,209,000 Rls. 806,314 $
52 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 130,983 33,056,348,629 Rls. 367,980 $
53 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 6,990,158 33,002,962,974 Rls. 838,818 $
54 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,685,634 32,802,313,148 Rls. 843,537 $
55 4 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پياز و موسير 4,240,094 32,254,543,590 Rls. 752,462 $
56 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 165,687 31,952,562,232 Rls. 371,663 $
57 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 50,685 31,844,369,641 Rls. 338,614 $
58 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 382,033 31,840,806,242 Rls. 358,035 $
59 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 123,566 31,653,640,440 Rls. 370,777 $
60 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 203,328 31,614,426,741 Rls. 359,202 $
61 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 205,453 31,087,445,315 Rls. 377,583 $
62 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 102,917 31,068,869,939 Rls. 355,169 $
63 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,182,659 30,695,016,926 Rls. 357,128 $
64 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ماست 768,085 30,646,686,000 Rls. 729,683 $
65 5 1397 چذابه -مرزبستان عراق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 359,710 30,606,193,257 Rls. 712,792 $
66 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 115,869 29,994,113,327 Rls. 335,870 $
67 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,444,908 29,717,709,840 Rls. 707,565 $
68 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 232,068 29,240,568,000 Rls. 696,204 $
69 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 115,424 29,174,752,533 Rls. 346,326 $
70 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 137,560 28,659,419,689 Rls. 343,901 $
71 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 63,767 28,585,333,990 Rls. 332,993 $
72 8 1397 چذابه -مرزبستان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 114,853 27,753,406,645 Rls. 319,667 $
73 8 1397 چذابه -مرزبستان عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,028,785 27,188,408,045 Rls. 312,340 $
74 3 1397 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 196,040 27,063,339,827 Rls. 642,749 $
75 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,952,384 26,464,662,000 Rls. 630,111 $
76 8 1397 چذابه -مرزبستان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 320,353 26,457,736,405 Rls. 304,540 $
77 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 48,207 26,328,951,803 Rls. 304,752 $
78 4 1397 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 324,871 25,923,742,720 Rls. 606,149 $
79 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,465,000 25,882,500,000 Rls. 616,250 $
80 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 167,622 25,781,289,179 Rls. 295,411 $
81 9 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 96,697 25,556,973,882 Rls. 290,091 $
82 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 293,211 25,441,139,794 Rls. 308,855 $
83 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 582,410 25,373,821,045 Rls. 306,473 $
84 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 200,314 25,215,736,067 Rls. 293,755 $
85 4 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 272,816 24,815,343,000 Rls. 573,963 $
86 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 196,932 24,813,432,000 Rls. 590,796 $
87 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,324,509 24,613,581,218 Rls. 280,886 $
88 3 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ماست 639,670 24,564,898,441 Rls. 583,362 $
89 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 154,402 24,310,426,813 Rls. 293,647 $
90 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,166,722 24,149,282,237 Rls. 639,172 $
91 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 608,795 23,948,343,380 Rls. 570,199 $
92 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 536,042 23,689,740,207 Rls. 263,744 $
93 12 1397 چذابه -مرزبستان عراق 08055020 لیمو تازه 334,609 23,686,991,929 Rls. 266,242 $
94 11 1397 چذابه -مرزبستان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 140,270 23,605,272,860 Rls. 294,790 $
95 10 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 505,628 23,559,509,028 Rls. 264,533 $
96 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 287,381 22,062,390,000 Rls. 525,295 $
97 6 1397 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 148,520 21,832,566,000 Rls. 519,823 $
98 1 1397 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پياز و موسير 3,298,740 21,691,109,018 Rls. 565,508 $
99 2 1397 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,003,189 21,425,796,000 Rls. 510,138 $
100 3 1397 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 4,134,757 21,216,359,429 Rls. 503,549 $
مجموع کل
4,702,844,367,584 ريال
مجموع کل
82,642,785 دلار