آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 54,928,361 497,234,043,149 Rls. 12,653,381 $
2 2 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 28,074,064 445,127,316,300 Rls. 10,598,269 $
3 2 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 28,287,305 274,941,395,550 Rls. 6,546,224 $
4 2 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 11,124,100 183,911,591,400 Rls. 4,378,847 $
5 5 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,171,210 108,135,554,620 Rls. 2,465,535 $
6 2 1397 پرويزخان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 2,359,800 101,504,130,000 Rls. 2,416,765 $
7 2 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,141,269 100,706,886,000 Rls. 2,397,783 $
8 2 1397 پرويزخان عراق 07089000 ساير سبزيجات غلافدار، تازه يا سرد کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,843,895 100,147,595,400 Rls. 2,384,467 $
9 2 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 791,074 99,675,324,000 Rls. 2,373,222 $
10 1 1397 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 6,442,075 97,124,519,630 Rls. 2,576,830 $
11 1 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 5,913,694 91,934,086,442 Rls. 2,243,364 $
12 5 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 856,000 89,065,560,000 Rls. 2,054,400 $
13 2 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 795,000 80,136,000,000 Rls. 1,908,000 $
14 5 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,725,970 74,985,604,740 Rls. 1,736,557 $
15 4 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,009,738 74,459,724,450 Rls. 1,742,626 $
16 4 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 720,000 73,903,788,000 Rls. 1,728,000 $
17 3 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,396,320 70,722,669,323 Rls. 1,680,748 $
18 1 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,564,905 64,328,301,774 Rls. 1,630,198 $
19 2 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب، تازه 3,031,750 63,171,360,000 Rls. 1,504,080 $
20 3 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,578,282 62,902,688,847 Rls. 1,492,816 $
21 1 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 8,995,720 57,111,149,978 Rls. 1,425,746 $
22 1 1397 پرويزخان عراق 07031000 پياز و موسير 3,479,675 54,966,261,250 Rls. 1,391,870 $
23 4 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,595,188 54,055,452,650 Rls. 1,261,867 $
24 5 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,431,235 53,914,389,000 Rls. 1,272,841 $
25 3 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 503,000 50,851,944,000 Rls. 1,207,200 $
26 2 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 395,562 49,017,612,000 Rls. 1,167,086 $
27 1 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 510,000 48,611,955,600 Rls. 1,224,000 $
28 5 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 36,817,455 43,620,394,800 Rls. 1,014,196 $
29 2 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 307,928 42,678,762,000 Rls. 1,016,161 $
30 2 1397 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,525,945 41,039,292,000 Rls. 977,126 $
31 1 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 328,050 40,597,762,224 Rls. 985,476 $
32 2 1397 پرويزخان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 145,282 40,271,952,000 Rls. 958,856 $
33 1 1397 پرويزخان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,320,270 39,354,326,047 Rls. 1,044,109 $
34 4 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 34,960,174 32,063,903,701 Rls. 747,569 $
35 2 1397 پرويزخان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 236,869 29,854,272,000 Rls. 710,816 $
36 4 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,368,770 29,126,973,100 Rls. 684,385 $
37 5 1397 پرويزخان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,396,787 28,394,007,110 Rls. 672,461 $
38 3 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,199,300 26,352,123,423 Rls. 623,635 $
39 3 1397 پرويزخان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 94,441 26,268,107,596 Rls. 623,306 $
40 1 1397 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 50,391 26,179,247,160 Rls. 656,106 $
41 1 1397 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,910,530 25,608,866,356 Rls. 632,064 $
42 3 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,675,576 25,489,114,480 Rls. 606,643 $
43 2 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 382,930 25,254,306,000 Rls. 601,293 $
44 3 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 193,162 22,977,453,641 Rls. 545,341 $
45 1 1397 پرويزخان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 462,625 22,576,382,000 Rls. 547,545 $
46 2 1397 پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 666,570 22,033,608,360 Rls. 524,610 $
47 5 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 936,950 21,481,265,260 Rls. 487,214 $
48 2 1397 پرويزخان عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 200,614 21,064,470,000 Rls. 501,535 $
49 3 1397 پرويزخان عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,163,869 20,522,238,882 Rls. 487,400 $
50 2 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 177,900 18,679,500,000 Rls. 444,750 $
51 5 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 173,831 18,545,043,450 Rls. 434,777 $
52 1 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 162,343 18,111,164,925 Rls. 468,411 $
53 2 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 4,283,000 17,988,600,000 Rls. 428,300 $
54 1 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 20,414,967 17,753,417,914 Rls. 449,119 $
55 1 1397 پرويزخان عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 174,948 17,544,483,335 Rls. 437,370 $
56 3 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 790,970 16,717,150,950 Rls. 395,485 $
57 5 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 179,578 16,053,560,040 Rls. 371,316 $
58 5 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 256,618 15,913,519,850 Rls. 368,920 $
59 3 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 140,456 15,729,421,195 Rls. 373,556 $
60 4 1397 پرويزخان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 55,253 15,633,928,010 Rls. 364,664 $
61 4 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 133,011 15,569,655,200 Rls. 364,051 $
62 5 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,444,100 15,090,540,820 Rls. 349,138 $
63 4 1397 پرويزخان عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 159,652 15,045,274,460 Rls. 351,266 $
64 5 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 980,984 14,941,468,800 Rls. 345,928 $
65 4 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 3,429,890 14,727,036,380 Rls. 342,989 $
66 5 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 412,705 14,646,270,040 Rls. 338,234 $
67 3 1397 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 51,000 14,515,200,000 Rls. 345,600 $
68 2 1397 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 120,268 14,146,356,000 Rls. 336,818 $
69 1 1397 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 113,646 13,651,906,620 Rls. 340,938 $
70 2 1397 پرويزخان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 29,394 13,262,760,000 Rls. 315,780 $
71 3 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب، تازه 608,850 12,834,368,200 Rls. 304,515 $
72 2 1397 پرويزخان عراق 07031000 پياز و موسير 744,850 12,563,880,000 Rls. 299,140 $
73 2 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 114,220 12,298,482,000 Rls. 292,821 $
74 5 1397 پرويزخان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 130,441 12,198,921,200 Rls. 282,105 $
75 4 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب، تازه 571,150 12,185,059,150 Rls. 285,570 $
76 5 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 266,520 11,293,090,000 Rls. 266,520 $
77 3 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 93,721 11,216,938,485 Rls. 266,163 $
78 1 1397 پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 393,985 11,043,344,542 Rls. 275,166 $
79 2 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 118,825 10,849,776,000 Rls. 258,328 $
80 2 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 305,425 10,522,344,000 Rls. 250,532 $
81 5 1397 پرويزخان عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 75,430 10,393,223,100 Rls. 243,819 $
82 2 1397 پرويزخان عراق 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 80,392 10,129,392,000 Rls. 241,176 $
83 5 1397 پرويزخان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 509,282 10,121,229,418 Rls. 235,739 $
84 3 1397 پرويزخان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 198,000 10,013,176,800 Rls. 237,600 $
85 5 1397 پرويزخان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 523,000 9,776,025,600 Rls. 230,120 $
86 5 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 77,144 9,744,726,540 Rls. 225,932 $
87 1 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 79,703 9,483,755,120 Rls. 230,569 $
88 5 1397 پرويزخان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 32,849 9,426,760,070 Rls. 216,799 $
89 4 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 73,354 9,422,067,540 Rls. 220,062 $
90 2 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 9,983,724 9,217,203,330 Rls. 219,631 $
91 4 1397 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 613,656 9,199,863,240 Rls. 214,771 $
92 4 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 592,270 9,141,818,800 Rls. 213,080 $
93 3 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 73,489 9,118,342,215 Rls. 216,317 $
94 5 1397 پرويزخان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 68,847 9,029,940,030 Rls. 207,351 $
95 3 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 428,169 9,009,961,273 Rls. 214,081 $
96 3 1397 پرويزخان عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 491,453 8,812,193,049 Rls. 208,876 $
97 1 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,277,953 8,773,619,700 Rls. 227,795 $
98 3 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 8,964,484 8,743,887,132 Rls. 207,185 $
99 5 1397 پرويزخان عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 8,673,688,320 Rls. 198,528 $
100 4 1397 پرويزخان عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 69,663 8,669,542,840 Rls. 201,989 $
مجموع کل
4,413,628,609,926 ريال
مجموع کل
106,270,259 دلار