آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 همدان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 973,000 685,101,594,892 Rls. 7,784,029 $
2 9 1397 همدان ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 514,979 348,150,080,899 Rls. 4,093,859 $
3 8 1397 همدان ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 455,264 296,724,548,907 Rls. 3,509,674 $
4 10 1397 همدان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 288,658 216,780,518,968 Rls. 2,309,267 $
5 11 1397 همدان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 197,181 130,577,209,844 Rls. 1,577,452 $
6 10 1397 همدان ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 96,416 72,285,003,520 Rls. 757,786 $
7 9 1397 همدان ترکيه 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 44,090 30,096,253,432 Rls. 352,727 $
8 4 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 259,500 2,485,151,384 Rls. 57,940 $
9 12 1397 همدان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 9,490 1,995,089,000 Rls. 23,000 $
10 11 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 165,000 1,715,626,025 Rls. 20,460 $
11 5 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 142,500 1,392,419,224 Rls. 31,632 $
12 12 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 118,750 1,311,761,900 Rls. 14,725 $
13 10 1397 همدان ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,640 985,788,085 Rls. 10,519 $
14 5 1397 همدان ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 47,300 554,299,480 Rls. 12,572 $
15 12 1397 همدان ترکيه 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 8,055 546,480,900 Rls. 6,300 $
16 9 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 49,200 445,948,800 Rls. 5,412 $
17 8 1397 همدان ترکيه 84335390 ساير ماشينها براي بردا شت ريشه ياغده بجز کمباين مخصوص بردا شت چغندر قند و سيب زميني 6,300 336,000,000 Rls. 3,902 $
18 7 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,750 270,354,000 Rls. 6,437 $
19 3 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,500 221,673,855 Rls. 5,244 $
20 6 1397 همدان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,750 221,646,969 Rls. 5,277 $
21 7 1397 همدان ترکيه 07032000 سير 4,400 197,736,000 Rls. 4,708 $
22 12 1397 همدان ترکيه 84335390 ساير ماشينها براي بردا شت ريشه ياغده بجز کمباين مخصوص بردا شت چغندر قند و سيب زميني 1,295 134,451,650 Rls. 1,550 $
مجموع کل
1,792,529,637,734 ريال
مجموع کل
20,594,471 دلار
[1]