آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 همدان بنگلادش 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 40,000,000 76,361,450,000 Rls. 888,808 $
2 8 1397 همدان بنگلادش 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 25,000,000 44,666,039,000 Rls. 515,513 $
3 6 1397 همدان بنگلادش 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 25,000,000 25,620,000,000 Rls. 610,000 $
4 4 1397 همدان بنگلادش 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 20,000,000 21,373,750,000 Rls. 500,000 $
5 5 1397 همدان بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,000,000 12,124,750,000 Rls. 275,000 $
6 4 1397 همدان بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,000,000 10,875,000,000 Rls. 250,000 $
7 5 1397 همدان بنگلادش 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,000,000 5,511,250,000 Rls. 125,000 $
مجموع کل
196,532,239,000 ريال
مجموع کل
3,164,321 دلار
[1]