آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,556,390 45,953,182,800 Rls. 1,094,123 $
2 8 1397 همدان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 696,010 29,386,945,781 Rls. 362,807 $
3 5 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 984,535 17,849,145,540 Rls. 421,311 $
4 7 1397 همدان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 221,300 13,941,900,000 Rls. 331,950 $
5 10 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 271,000 10,899,841,350 Rls. 115,988 $
6 4 1397 همدان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 79,320 10,239,919,200 Rls. 237,960 $
7 2 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 362,290 6,086,472,000 Rls. 144,916 $
8 5 1397 همدان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,793 4,993,215,560 Rls. 116,380 $
9 9 1397 همدان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 77,785 3,505,955,200 Rls. 42,548 $
10 8 1397 همدان افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 13,500 3,342,262,500 Rls. 38,122 $
11 7 1397 همدان افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 25,280 3,185,280,000 Rls. 75,840 $
12 8 1397 همدان افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 5,500 3,177,212,500 Rls. 36,239 $
13 7 1397 همدان افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 25,016 3,152,016,000 Rls. 75,048 $
14 8 1397 همدان افغانستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج، باپهناي 600mm یا بيشتر، که در جاي ديگرذکرنشده. 65,990 2,936,556,000 Rls. 69,918 $
15 3 1397 همدان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,400 2,833,108,515 Rls. 67,191 $
16 7 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 154,900 2,784,474,000 Rls. 66,297 $
17 9 1397 همدان افغانستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 49,590 2,573,895,018 Rls. 29,184 $
18 9 1397 همدان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 6,100 2,421,419,400 Rls. 27,450 $
19 6 1397 همدان افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 104,600 2,108,736,000 Rls. 50,208 $
20 2 1397 همدان افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 150,115 1,954,470,000 Rls. 46,535 $
21 6 1397 همدان افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 274,540 1,729,476,000 Rls. 41,178 $
22 6 1397 همدان افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 130,650 1,701,084,000 Rls. 40,502 $
23 6 1397 همدان افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 16,400 1,611,307,653 Rls. 38,364 $
24 8 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 74,500 1,569,783,925 Rls. 18,191 $
25 2 1397 همدان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,801 1,510,782,000 Rls. 35,971 $
26 4 1397 همدان افغانستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 72,000 1,459,169,600 Rls. 34,285 $
27 8 1397 همدان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,214 1,419,432,000 Rls. 33,796 $
28 8 1397 همدان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,180 1,412,993,050 Rls. 16,117 $
29 6 1397 همدان افغانستان 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,340 1,407,000,000 Rls. 33,500 $
30 3 1397 همدان افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 107,805 1,405,558,202 Rls. 33,420 $
31 12 1397 همدان افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 49,520 1,338,990,533 Rls. 15,487 $
32 11 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 35,500 1,213,195,318 Rls. 15,194 $
33 6 1397 همدان افغانستان 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 4,920 1,204,236,517 Rls. 28,672 $
34 9 1397 همدان افغانستان 08055020 لیمو تازه 20,950 1,184,529,960 Rls. 13,448 $
35 6 1397 همدان افغانستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 873 1,113,014,522 Rls. 26,500 $
36 7 1397 همدان افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 121,810 1,074,192,000 Rls. 25,576 $
37 8 1397 همدان افغانستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 15,840 973,877,525 Rls. 11,108 $
38 7 1397 همدان افغانستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 56,180 943,824,000 Rls. 22,472 $
39 2 1397 همدان افغانستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 48,000 863,940,000 Rls. 20,570 $
40 5 1397 همدان افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 41,600 838,656,000 Rls. 19,968 $
41 1 1397 همدان افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 63,940 804,703,994 Rls. 19,821 $
42 11 1397 همدان افغانستان 87115011 مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 2,070 754,394,456 Rls. 9,448 $
43 8 1397 همدان افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,000 722,093,750 Rls. 8,236 $
44 5 1397 همدان افغانستان 62103000 لباس دوخته ومهيا ازانواع مذكور درشماره هاي 620111 لغايت 620119 ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 3,900 712,362,130 Rls. 16,157 $
45 1 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 27,500 693,000,000 Rls. 16,500 $
46 2 1397 همدان افغانستان 04031090 ماست 17,308 690,606,000 Rls. 16,443 $
47 4 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 26,490 685,031,400 Rls. 15,894 $
48 9 1397 همدان افغانستان 08109010 انار تازه 13,700 681,580,740 Rls. 7,740 $
49 6 1397 همدان افغانستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 22,500 661,500,000 Rls. 15,750 $
50 2 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 26,000 655,200,000 Rls. 15,600 $
51 1 1397 همدان افغانستان 04031090 ماست 17,653 634,241,400 Rls. 16,770 $
52 6 1397 همدان افغانستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,640 600,558,000 Rls. 14,299 $
53 6 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 21,500 541,800,000 Rls. 12,900 $
54 7 1397 همدان افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 26,000 524,160,000 Rls. 12,480 $
55 1 1397 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 29,600 497,280,000 Rls. 11,840 $
56 9 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 24,500 486,984,000 Rls. 5,910 $
57 2 1397 همدان افغانستان 87099000 اجزاء و قطعات ارابه هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاه هاي راه آهن بكار مي رود 5,900 462,000,000 Rls. 11,000 $
58 5 1397 همدان افغانستان 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از الياف غيريکسره سنتتيک، که در جاي ديگرگفته نشده. 3,455 364,555,040 Rls. 8,308 $
59 5 1397 همدان افغانستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 24,100 354,270,000 Rls. 8,435 $
60 5 1397 همدان افغانستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,040 319,200,000 Rls. 7,600 $
61 8 1397 همدان افغانستان 04031090 ماست 7,243 288,960,000 Rls. 6,880 $
62 4 1397 همدان افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 20,750 275,096,640 Rls. 6,432 $
63 8 1397 همدان افغانستان 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 1,650 272,332,500 Rls. 3,106 $
64 8 1397 همدان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,700 269,609,175 Rls. 3,075 $
65 1 1397 همدان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 25,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
66 8 1397 همدان افغانستان 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 500 170,100,000 Rls. 4,050 $
67 7 1397 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 25,000 133,644,000 Rls. 3,182 $
68 2 1397 همدان افغانستان 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 3,360 126,504,000 Rls. 3,012 $
69 8 1397 همدان افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
70 8 1397 همدان افغانستان 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 1,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
71 8 1397 همدان افغانستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا7011 نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي 1,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
72 2 1397 همدان افغانستان 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 3,400 126,000,000 Rls. 3,000 $
73 5 1397 همدان افغانستان 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 1,349 123,235,500 Rls. 2,833 $
74 4 1397 همدان افغانستان 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 1,349 121,167,410 Rls. 2,833 $
75 2 1397 همدان افغانستان 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 1,880 120,582,000 Rls. 2,871 $
76 9 1397 همدان افغانستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 3,800 117,028,030 Rls. 1,330 $
77 9 1397 همدان افغانستان 08105000 کيوي، تازه 3,800 117,028,030 Rls. 1,330 $
78 4 1397 همدان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,680 101,322,000 Rls. 2,340 $
79 2 1397 همدان افغانستان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي داراي دوعنصر حاصلخير كننده ازت وفسفرکه در جاي ديگري مذکور نباشد 1,680 91,224,000 Rls. 2,172 $
80 9 1397 همدان افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 8,185 84,801,120 Rls. 930 $
81 2 1397 همدان افغانستان 85068090 ساير قوه ها و باطريها غير از نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودكمه اي غير مذکور در جاي ديگر 950 84,000,000 Rls. 2,000 $
82 5 1397 همدان افغانستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه يا خشك كرده 800 70,544,000 Rls. 1,600 $
83 9 1397 همدان افغانستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,050 67,485,600 Rls. 819 $
84 5 1397 همدان افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 191 54,390,000 Rls. 1,295 $
85 5 1397 همدان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,340 51,339,600 Rls. 1,170 $
86 6 1397 همدان افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 400 49,980,000 Rls. 1,190 $
87 2 1397 همدان افغانستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 280 42,000,000 Rls. 1,000 $
88 2 1397 همدان افغانستان 87120000 دوچرخه و ساير چرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 95 42,000,000 Rls. 1,000 $
89 6 1397 همدان افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 600 40,026,000 Rls. 953 $
90 2 1397 همدان افغانستان 31043000 سولفات پتاسيم 1,000 39,900,000 Rls. 950 $
91 6 1397 همدان افغانستان 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 500 38,430,000 Rls. 915 $
92 5 1397 همدان افغانستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 683 36,109,710 Rls. 819 $
93 2 1397 همدان افغانستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 750 33,600,000 Rls. 800 $
94 9 1397 همدان افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 950 26,816,448 Rls. 304 $
95 5 1397 همدان افغانستان 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 39 11,424,000 Rls. 272 $
96 8 1397 همدان افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 950 10,500,000 Rls. 250 $
97 8 1397 همدان افغانستان 09019090 غلاف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوي قهوه بجز رديفهاي 09019010و09019020 25 2,100,000 Rls. 50 $
98 8 1397 همدان افغانستان 66019100 چترباراني و چترآفتابي، داراي ميله يا دسته تلسکوپي. 400 1,092,000 Rls. 26 $
99 8 1397 همدان افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 50 588,000 Rls. 14 $
مجموع کل
214,975,530,842 ريال
مجموع کل
4,304,268 دلار
[1]