آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,507,800 185,128,725,500 Rls. 4,737,750 $
2 2 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,424,648 179,425,848,000 Rls. 4,272,044 $
3 2 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,041,710 130,315,668,000 Rls. 3,102,754 $
4 3 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 994,090 125,643,942,700 Rls. 2,980,780 $
5 3 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 942,212 117,551,159,446 Rls. 2,789,854 $
6 2 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 345,847 104,273,862,000 Rls. 2,482,711 $
7 3 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 238,045 104,160,370,080 Rls. 2,470,436 $
8 2 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 266,820 103,099,248,000 Rls. 2,454,744 $
9 2 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,249,625 78,888,852,000 Rls. 1,878,306 $
10 1 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 633,014 74,587,375,745 Rls. 1,899,044 $
11 3 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 248,140 74,303,931,670 Rls. 1,763,643 $
12 1 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,368,700 64,668,327,888 Rls. 1,605,977 $
13 1 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 11,107,600 50,671,593,264 Rls. 1,272,372 $
14 2 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,259,510 44,435,202,000 Rls. 1,057,981 $
15 2 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 374,370 41,711,334,000 Rls. 993,127 $
16 3 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,560,524 41,651,362,453 Rls. 989,513 $
17 2 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 504,366 41,436,654,000 Rls. 986,587 $
18 2 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 322,253 40,561,878,000 Rls. 965,759 $
19 2 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,047,900 40,561,416,000 Rls. 965,748 $
20 1 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 332,704 39,616,764,950 Rls. 997,097 $
21 3 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 536,707 37,477,922,161 Rls. 889,519 $
22 2 1397 مهران عراق 08071900 خربزه وهمانند 2,485,759 34,964,664,000 Rls. 832,492 $
23 2 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 155,047 34,572,804,000 Rls. 823,162 $
24 2 1397 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 587,320 33,946,416,000 Rls. 808,248 $
25 3 1397 مهران عراق 87087039 ساير 142,048 33,790,965,340 Rls. 802,065 $
26 1 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 253,554 30,825,960,000 Rls. 760,662 $
27 1 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 129,350 29,978,489,958 Rls. 722,531 $
28 2 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,877,000 29,946,000,000 Rls. 713,000 $
29 2 1397 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 181,740 28,230,930,000 Rls. 672,165 $
30 2 1397 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 219,500 27,657,000,000 Rls. 658,500 $
31 2 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 999,216 26,266,044,000 Rls. 625,382 $
32 3 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 198,913 25,159,321,965 Rls. 596,739 $
33 1 1397 مهران عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,846,800 24,307,952,960 Rls. 601,880 $
34 1 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 243,294 24,100,218,960 Rls. 611,700 $
35 1 1397 مهران عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 444,300 23,976,456,000 Rls. 622,020 $
36 3 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 901,681 23,699,145,566 Rls. 561,735 $
37 3 1397 مهران عراق 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 196,369 23,346,728,016 Rls. 554,074 $
38 3 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 4,431,400 22,451,411,664 Rls. 532,128 $
39 2 1397 مهران عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 202,324 21,244,062,000 Rls. 505,811 $
40 3 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 167,607 21,210,557,265 Rls. 502,821 $
41 2 1397 مهران عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 197,551 21,042,294,000 Rls. 501,007 $
42 1 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 579,684 19,536,087,486 Rls. 488,020 $
43 3 1397 مهران عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 104,512 19,117,358,040 Rls. 453,468 $
44 3 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 508,520 18,120,665,439 Rls. 429,885 $
45 3 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 244,320 17,879,344,743 Rls. 424,330 $
46 2 1397 مهران عراق 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 275,310 17,504,340,000 Rls. 416,770 $
47 3 1397 مهران عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 145,360 17,319,360,000 Rls. 412,280 $
48 1 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 44,194 17,068,833,608 Rls. 406,584 $
49 3 1397 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 133,962 16,927,411,770 Rls. 401,886 $
50 2 1397 مهران عراق 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 148,686 16,916,802,000 Rls. 402,781 $
51 2 1397 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 33,246 16,755,984,000 Rls. 398,952 $
52 2 1397 مهران عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 126,350 15,920,100,000 Rls. 379,050 $
53 1 1397 مهران عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,613,950 15,810,452,478 Rls. 408,420 $
54 1 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 51,924 15,457,540,856 Rls. 372,436 $
55 2 1397 مهران عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 105,439 15,448,734,000 Rls. 367,827 $
56 3 1397 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 201,706 15,277,372,339 Rls. 362,306 $
57 2 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 118,850 14,965,440,000 Rls. 356,320 $
58 2 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 31,386 14,500,332,000 Rls. 345,246 $
59 2 1397 مهران عراق 69074090 سا?ر 863,944 14,388,906,000 Rls. 342,593 $
60 3 1397 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 90,840 14,135,762,675 Rls. 335,380 $
61 2 1397 مهران عراق 44219990 ساير 160,189 13,820,562,000 Rls. 329,061 $
62 2 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 159,812 13,708,506,000 Rls. 326,393 $
63 3 1397 مهران عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 103,800 13,121,012,400 Rls. 311,400 $
64 3 1397 مهران عراق 87141090 ساير 73,173 12,868,621,350 Rls. 305,593 $
65 2 1397 مهران عراق 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 101,683 12,486,558,000 Rls. 297,299 $
66 3 1397 مهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 98,700 12,485,673,000 Rls. 296,100 $
67 2 1397 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 98,940 12,466,440,000 Rls. 296,820 $
68 3 1397 مهران عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 149,814 12,371,840,068 Rls. 293,104 $
69 3 1397 مهران عراق 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 137,970 12,324,541,188 Rls. 292,350 $
70 3 1397 مهران عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 94,190 12,318,414,450 Rls. 292,170 $
71 2 1397 مهران عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 96,020 12,098,520,000 Rls. 288,060 $
72 3 1397 مهران عراق 44219990 ساير 148,602 11,337,234,325 Rls. 269,287 $
73 1 1397 مهران عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 93,005 11,266,950,060 Rls. 279,015 $
74 2 1397 مهران عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 87,190 11,258,940,000 Rls. 268,070 $
75 1 1397 مهران عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 13,416,000 11,118,851,498 Rls. 270,614 $
76 3 1397 مهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 24,939 10,983,375,980 Rls. 260,619 $
77 2 1397 مهران عراق 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 59,332 10,839,780,000 Rls. 258,090 $
78 1 1397 مهران عراق 39012020 گريد فيلم: 220,000 10,796,592,065 Rls. 271,240 $
79 3 1397 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 76,429 10,593,886,780 Rls. 251,216 $
80 2 1397 مهران عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 108,400 10,211,208,000 Rls. 243,124 $
81 3 1397 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 115,680 10,007,712,396 Rls. 237,633 $
82 2 1397 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60,958 9,906,372,000 Rls. 235,866 $
83 1 1397 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 975,000 9,857,734,180 Rls. 243,749 $
84 3 1397 مهران عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 77,794 9,838,823,490 Rls. 233,382 $
85 2 1397 مهران عراق 44111292 كفپوش روكش شده 223,580 9,792,552,000 Rls. 233,156 $
86 2 1397 مهران عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,663,130 9,655,506,000 Rls. 229,893 $
87 2 1397 مهران عراق 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 76,620 9,654,120,000 Rls. 229,860 $
88 1 1397 مهران عراق 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 8,400 9,644,100,000 Rls. 255,000 $
89 3 1397 مهران عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,606,170 9,622,900,426 Rls. 228,187 $
90 2 1397 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 79,342 9,520,602,000 Rls. 226,681 $
91 3 1397 مهران عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 75,900 9,514,145,850 Rls. 225,900 $
92 3 1397 مهران عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 98,160 9,339,152,620 Rls. 221,487 $
93 2 1397 مهران عراق 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 73,182 9,157,932,000 Rls. 218,046 $
94 1 1397 مهران عراق 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 145,760 9,083,372,480 Rls. 227,384 $
95 2 1397 مهران عراق 28365000 کربنات کلسيم 3,085,000 9,069,900,000 Rls. 215,950 $
96 1 1397 مهران عراق 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 72,492 8,932,750,080 Rls. 217,476 $
97 2 1397 مهران عراق 55144300 سا?ر پارچه ها? تار وپودباف غ?ر ?کسره پل? استر که کمتر از 85 درصد وزن آنها از ا?ن ال?اف باشد عمدتا ?ا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشد و وزن هر مترمربع آنها ب?ش از 170 گرم باشد 43,000 8,849,400,000 Rls. 210,700 $
98 2 1397 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 138,674 8,736,462,000 Rls. 208,011 $
99 2 1397 مهران عراق 87087039 ساير 38,400 8,500,800,000 Rls. 202,400 $
100 2 1397 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 790,474 8,299,956,000 Rls. 197,618 $
مجموع کل
2,999,401,487,671 ريال
مجموع کل
72,266,406 دلار